Adam Miks – blog historyczny

24 lutego 2015
Kategorie: Bez kategorii Tagi: Tagi:

Plac Pod Lwem

Opublikowano: 24.02.2015, 18:33

 https://www.google.pl/maps/place/Walic%C3%B3w,+Warszawa/@52.2355278,20.9921573,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471ecc8675da4991:0xfe2d5eea7acb7c35

Tu spójrz 52°14′24,8″N 20°59′51,2″E

Plac Pod Lwem. Próżno szukać takiego miejsca w dzisiejszej Warszawie . A jednak na starych mapach Miasta odnajdziemy właśnie przestrzeń miejską tak nazwaną – Plac Pod Lwem.
Przy zbiegu ulic Chłodnej i Waliców ( Wola) około 1817 roku stała kamienica Bazylego Walickiego, członka Sejmu Czteroletniego,być może jakby obecnie zapomnianego, ale dla dzielnicy bardzo zasłużonego. Jakby tu powiedzieć? – w akantach, w szczegółach. Już wyjaśniam. Jak łatwo się domyślić – nazwa Waliców właśnie od imć pana Bazylego pochodzi. A plac o którym mówimy w tej notce nazwę uzyskał od płaskorzeżby lwa która widniała na wspomnianej wyżej kamienicy. Taki to był wkład Bazylego Walickiego w nazewnictwo Warszawy.
Można wspomnieć w tym miejscu to, że plac pod Lwem – jak duża większość placów Warszawy – był przeznaczony na targ. Lecz potem plac stracił ów charakter handlowy. Oto co czytamy w Encyklopedyji Powszechnej nakładem S. Orgelbranda, T. XXVI, Z. 231, Warszawa 1867, s. 428: „Place pod Lwem, na Grzybowie i za Żelazną bramą, dawne miejskie targowiska, niegdyś błotniste i szczupłe, z podupadłych budowli uprzątnięto, rozprzestrzeniono i wybrukowano. Chodniki po znaczniejszych ulicach zaprowadzono”.
W 1841 roku plac stracił część swej powierzchni na rzecz wzniesionego kościoła świętego Karola Boremeusza. Można tutaj jako ciekawostkę podać fakt, iż wokół kościoła w czasie II Wojny Światowej powstał tymczasowy cmentarz.
O interesującym nasz temacie można poczytać: Artur Nadolski: „Pani Chłodna. Opowieść o warszawskiej ulicy”, Warszawa, Bellona, 2008, całość ( historia Placu Pod Lwem); „Rejestr zabytków nieruchomych”, opis dzielnicy Wola ( kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza); Julian Bartoszewicz, „Kościoły Warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym”, Warszawa 1855, s. 347-352. ( Kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza); Marek Marian Drozdowski „Historia Warszawy”, strona 184 (opis Placu Pod Lwem), i jako historyczno-bibliograficzną ciekawostkę dodajmy na koniec Wiktora Gomulickiego „Znane i nieznane uliczki Warszawy” ( znajdziemy tutaj opis Chłodnej Waliców oraz Placu Pod Lwem)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.